IAB Digital Day 2020

09:30:00ч. 08.10.2020

 

10-ата година на IAB Forum се оказа една от най-интригуващите за дигиталния бизнес. За да почетем заедно изпитанията, които преодоляхме, за да стигнем до тук, на 8-и октомври ви каним на новоименувания ни форум – IAB Digital Day.

И този път, по традиция, ще можете да чуете лидерите на дигиталната индустрия у нас, а и много други международни лектори.Ще споделим и анализираме ценни данни за онлайн рекламата от най-големите рекламодатели в страната през изминалата година. 

Ще можете и да сте част от практическите ни уъркшопи за усъвършенстване на уменията в индустрията.

Година като тази показа на брандовете, а и на света, колко нужна част от бизнеса е дигиталната реклама. Ще става все по-интересно.

Предвид глобалните условия IAB Digital Day ще се проведе в хибриден вариант. Тук можете да гледате форума на живо.