Между София и Осло: анализ на здравни данни

09:30:00ч. 30.10.2017

 

Достъпът до данни и развитието на ИТ технологиите създават нови възможности и очертават различни предизвикателства пред използването на здравни данни. С подкрепата EEA and Norway Grants , сдружение “НПО Линкс” Ви кани на конференция “Между София и Осло: анализ на здравни данни.

В конференцията ще бъде представен сравнителен анализ на здравния статус, здравните системи между България и Норвегия, базиран на данни от различни източници. Целта на срещата е да се дискутира как здравните данни могат да се използват за подобряване качеството на живот на хората, диагностиката и лечението, като се използват новите технологии и инструменти. Ще бъдат представени възможностите на машинната обработка на данни в превенцията, диагностиката и лечението на онкологични заболявания. В отделна дискусия ще обсъдим, дали създава ограничения новият регламент за защита на личните данни – GDPR.

На срещата ще имате възможност да дискутирате с висши представители на държавната администрация – Министерство на здравеопазването, Национална здравна осигурителна каса; директори на болници, Столична община, представители на фармацевтичната промишленост, ИТ компании и медии.